Osmanlıca Vezneci Mustafa Yazılı Şimşir Madeni Para Terazisi