VICTORIAN DÖNEMİ CAMDAN MAMUL ZEHİR ŞİŞELERİ

"Not To Be Taken" ve "Poison" ibareli. 8.5 cm. ve 10 cm.