19. YÜZYIL KADİFE ÜZERİ GÜMÜŞ SIRMA İŞÇİLİKLİ "AHİT SANDIĞI" TASVİRLİ SANDIK ÖRTÜSÜ

Ahit sandığı, Tanrı'nın emri ile Hz. Musa'nın yaptığına / yaptırdığına inanılan, 10 Emir'in yazılı olduğu iki taş levhayı muhafaza eden, akasya ağacından yapılmış, içi ve dışı altın kaplanmış kutsal bir sandıktır. Sandığın kapağında sağ ve solda iki cherubim / melek figürü yer almaktadır. Ahit (anlaşma) sandığı, Tanrı ve İsrailoğulları arasındaki anlaşmayı temsil eder.