İpek Üzeri Atatürk, İsmet İnönü ve Altıok Çizimi

Osmanlıca "İstanbul 1929" ibareli. Çerçeve dahil 18 x 24.5 cm.