Osmanlı Beykoz Opalin Üç Gözlü Hokka

Çeperde küçük bir atık mevcut.